Περιγραφή

Δυστυχώς συνέβη σήμερα 9/7/2015 στα οινόφυτα ….!!!!