Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Εθελοντικές δυνάμεις σχηματαριου(Ε.ΔΥ.Σ) η ομάδα μας παρακολουθεί μαθήματα πρώτων βοηθειών από την προϊσταμένη του ερυθρού σταυρού και κατόπιν παραλαβή της πανευρωπαϊκές πιστοποίησης πρώτων βοηθών από την προϊσταμένη.