Γενική συνέλευση

Καλουνται όλα τα μέλη των Ε.ΔΥ.Σ να παρεβρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13/01/2015 και ώρα 19:00 στα γραφεία του συλλόγου.