Έκτος από την ευχάριστη επιδειξη που θα απολαύσουμε θα είμαστε εκεί και για την ασφάλειά των πολιτών