Σύμφωνα με το από 10η Μαρτίου πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», γνωστοποιείται ότι συγκεντρώθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό  Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 9/3/2014 Απόφαση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου.

 

Το νέο Δ.Σ έχει ως εξής.

Πρόεδρος εκλέγεται ο Δημητρίου Παρασκευάς.

Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Μόσχος Απόστολος.

Γεν. Γραμματέας εκλέγεται η Δριχούτη Άννα

Ταμίας εκλέγεται ο Καραβαράκης Γεώργιος

Μέλος εκλέγεται ο Γαρουφαλιάς Απόστολος

 

Η θητεία του νέο Δ.Σ είναι ετήσια.