Μας ζητήθηκε βοήθεια στην 6η ποδηλατική βόλτα απο την ΠΑΣ Οινοφύτων

την Κυριακή 28-06-2020 με ώρα εκίνησης 10 το πρωί.

Οι Ε.ΔΥ.Σ. θα στηρίξουν τη διοργάνωση