Η  ομάδα εκτάκτων αναγκών του Συλλόγου μας είναι εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη για αντιμετωπίσεις  και παροχές

  • Πρώτων βοηθειών
  • Δασικών πυρκαγιών
  • Σεισμών
  • Πλημυρών από βροχοπτώσεις
  • Διαφόρων ατυχημάτων κ.α.